Gornictwo: Zaklad Gorniczy Sobieski

Zakład Górniczy Sobieski to kopalnia węgla kamiennego, jaka usytuowana jest i działa na terenie Jaworzna. Jest to prężnie działające przedsiębiorstwo istniejące w obecnej postaci od listopada 1998 roku.http://www.domelit.pl/okna/ Jest to zakład funkcjonujący w oparciu o majątek produkcyjny Kopalni Węgla Kamiennego także w Jaworznie.nasza strona internetowa Jeszcze jakiś czas temu przedsiębiorstwo to istniało i działało jako Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III. W roku 2005, a dokładniej pod koniec stycznia tego roku, Zakład Górniczy Sobieski wstąpił do Południowego Koncernu Węglowego, co nastąpiło wraz z Zakładem Górniczym Janina.

Po paru latach, a ściślej w 2014 roku, doszło do sytuacji ponownego zmienienia nazwy przedsiębiorstwa, tym razem na Tauron Wydobycie. Akurat takie nazewnictwo nie jst przypadkowe, gdyż zakład ma pod względem prowadzonej strategii działania silny związek z grupą Tauron, a wszystko to za sprawą przynależności do owej spółki Południowego Koncernu Węglowego. Zakład tu charakteryzowany według ostatnio zebranych danych zatrudnia prawie trzy tysiące pracowników. Wydobywanych jest z kolei praktycznie dwadzieścia ton kopalin na dobę. Wydobywany jest węgiel płomienny. Wykopy w kopalni prowadzone są natomiast na głębokości maksymalnie do sześciuset pięćdziesięciu metrów pod ziemią.

Artykuł dzięki: