Gornictwo: Ratownictwo gornicze

Z dziedziną górnictwa, która w Polsce jest naprawdę silnie rozwinięta wiąże się także jedna z dyscyplin i odłamów ratownictwa, a mianowicie ratownictwo górnicze. Jest to specyficzny dział, który jak wskazuje na to już samo jego nazwanie, stanowi źródło pomocy udzielanej w kryzysowych sytuacjach oraz zagrożeniach rozmaitego typu górnikom pracującym w kopalniach. Ponadto ratownictwo górnicze specjalizuje się również we wsparciu mającym na celu ochronę samych kopalni.

Jeżeli mowa o zdarzeniach, jakie mogą zaszkodzić czy to bezpieczeństwu pracujących pod ziemią górników czy też samym kopalniom, to warte wyszczególnienia są następujące zjawiska losowe takie jak wybuch pyłu węglowego, wybuch gazów kopalnianych, wyrzuty skał oraz wyrzuty gazów, pożary, do jakich dochodzi pod ziemią, intensywne oraz gwałtowne wdarcia wody do górniczych wyrobisk, zawalanie się skał i tąpnięcia. W konsekwencji tego ratownictwo górnicze składające się z wykwalifikowanego i doświadczonego personelu może skoncentrować się na opanowaniu sytuacji oraz przywróceniu bezpieczeństwa pracy i w ogóle przebywania w kopalniach.

Jednocześnie jest to także szereg rozlicznych czynności i profesjonalnych zabiegów, jakie mają na celu zabezpieczenie też samej kopalni. W Polsce tego rodzaju ratownictwo jak najbardziej funkcjonuje. Jest to grupa wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych ratowników górniczych, którzy pracują w rozmaitych zakładach o charakterze górniczym, działając na rzecz krajowych kopalni węgla kamiennego. Wymogi obowiązujące i odgórnie narzucone są takie, aby w każdej jednej „firmie” górniczej, która realizuje jakiekolwiek prace górnicze, w zasadzie niezależnie od tego, w jakim charakterze i na jaką skalę, zatrudnionych było do osiemdziesięciu ratowników, jacy zgrupowani są w teamach górniczych.

Gornictwo: Ratownictwo gornicze stan gotowości, co przejawia się

Żródło obrazu:
d-w24.ppstatic.pl

Ogółem wyróżnia się dziś około sześciu tysięcy ratowników górniczych. Istnieje także Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego czyli CSRG S.A., jaka zrzesza ratowników zawodowych. Są to pracownicy, którzy na pewien czas zostają oddelegowani z konkretnych przedsiębiorstw górniczych. W ramach Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego natomiast obecnie funkcjonują cztery Okręgowe Stacje Ratownictwa Górniczego.

Jest również kilka pogotowi specjalistycznych a także ratownicy zawodowi. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego zaś pełni dyżury przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ogółem do dyspozycji jest z reguły jakichś pięćdziesiąt pracowników górniczych. Instytucja posiada także fachowy sprzęt, jaki ma pomagać i w ogóle umożliwiać realizowanie akcji ratowniczych. W razie sytuacji kryzysowej możliwe jest wysyłanie na określone miejsce zdarzenia po kilkunastu ratowników w tym samym czasie, każda z drużyn ratowniczych będzie natomiast posiadała solidny, odpowiedni do okoliczności ekwipunek. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego ma swoją placówkę główną w Bytomiu i w jej ramach działają oddziały, które są usytuowane w następujących miejscach – Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Zabrzu, Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie, Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim, Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Gornictwo: Ratownictwo gornicze Stacja Ratownictwa Górniczego

Żródło obrazu:
static.jasnet.pl

Dzięki istnieniu wyżej wyszczególnionych stacji realne jest przede wszystkim istnienie ratownictwa górniczego w naszym kraju. Non stop placówki wyżej wspomniane są postawione w stan gotowości, co przejawia się możliwością natychmiastowego wręcz wyjazdu zaraz po uzyskaniu zgłoszenia na miejsce, w jakim doszło do konkretnego wypadku. Nie ma także obaw o odległość, jaką ewentualnie drużyny ratowników górniczych musiałyby pokonać, bowiem stacje w przypadku pojawienie się jakiegoś większego ryzyka funkcjonują na obszarze całej Polski, bez wyjątku.

Co więcej, warto na koniec również dodać, iż wspomniane placówki nierzadko wspierają straż pożarną w przypadku wyjątkowo dużych zdarzeń losowych, bardzo poważnych w skutkach takich jak chociażby katastrofy oraz zagrożenia. Przykładem takiej interwencji była przykładowo sytuacja zawalenia się hali MTK w Chorzowie.

Artykuł dzięki: www.rankingocac.pl